Bóg, Naród, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta na świat - od 1999 jako biuletyn Konserwatysta Małopolski ISSN 1773-3946
Blog > Komentarze do wpisu

Że ten żydowski program utwo­rzenia „kraju" czy też „krajów osiedlenia", ogłoszony w roku 1940, gdy Polska leżała powalona i bezsilna, nie dotyczył tylko Palestyny, dowodzą także i wzmianki następujące:

"A peace treaty cannot be effecti-ve (...) unless it excises the malig-nant ulcers which would prevent any real recovery. One such ulcer is the Jewish tragedy of East-Central Euro­pę. It is impossible to imagine even a beginning of universal restoration unlees that is removed. This operation is a war aim in the fullest sense of the term". (Str. 28). "The ghetto of East-Central Europę was doomed from the old. No government, no regime, no angel or devil could have transformed it into anything even remotely appro-aching a normal homeland. It is now utterly impossible to restore it as such". (Str. 57)- "Mass evacuation is the only remedy for the cancer of Jewish distress". (Str. 115). "It is useless to urge the Polish Government in exile to declare that a resitored Po-land can really enact, not on paper but in facts of social life, a regime of equal opportunity for a Polish Jewry 'restored' in its former millions. (...) There will be no eąual rights, and no healthy social life generally, in the whole of East-Central Europę so long as these Jewish masses are not given a fuli and honourable opportunity to abandon all these positions which they have irre-trievably lost; and if that means the overwhelming majority of their former positions, the fact cannot be helped". (Str. 86—87).

                                               #

Może jeszcze jedna interesująca cytata. Odbyła się "the second 'refu-gee' conference at Washington in October 1939. Herę again Mr. Roo-sevelt was the initiator". (Str. 130-133). Jak wynika z tekstu, była to konferencja międzynarodowa, a jej głównym przedmiotem zainteresowa­nia był los Żydów. Proszę zważyć, że było to w październiku, gdy nie było już rządu polskiego w War­szawie, ani nawet w Zaleszczykach, a polski rząd emigracyjny, utworzo­ny 30 września, jeszcze się na do­bre nie skrystalizował. Był to więc moment szczególnie sprzyjający te­mu, by rozmawiać o sprawach obcho-dzących Polskę bez Polski. War­to także pamiętać, że Ameryka była wtedy neutralna, a więc Roosevelt mógł swobodnie rozmawiać z obu stronami wojującymi. Warto wresz­cie pamiętać, że Lloyd George i inni występowali wtedy z projektami za­warcia pokoju „kompromisowego" kosztem Polski.

O czymże na tej konferencji roz­mawiano?

"'Some European delegates' (...) assured the gathering that (...) no refugee problem to speak of would be left in Europę after the Allied victory. Another report states, moreover, that it was decided to open a systematic enąuiry into the absorbent possibilities ofa number of countries, but that Palestine (at the demand of 'some European delega­tes') was excluded from the scope enąuiry". (Str. 131).

Do powyższego się ograniczę. Otóż w całej sprawie planu utworzenia państwa żydowskiego, w Lubelszczyź-nie wiele rzeczy może być przedmio­tem dyskusji. Czy plan ten był po­pierany przez Hitlerai A jeśli tak, to dlaczego porzucił on ten plan oko­ło 1941 roku i przystąpił w roku nah . stępnym do rzezi żydów? Czy też był to tylko plan niektórych hitlerow­ców, bez aprobaty Hitlera? A może I tylko niektórych „dobrych Niemców", i wrogów Hitlera, ale usadowionych w aparacie państwowym Trzeciej Rze­szy? Które czynniki alianckie i neu­tralne popierały ten plan? Czy sta­ły za tym planem liczne koła żydow­skie, czy też tylko niektóre, z obo­zem żabotyńskiego na czele'! Czy utworzenie ghett, takich jak warsza­wskie, w którym zorganizowane zo­stały zawiązki żydowskiego bytu pań­stwowego, z administracją, sądow­nictwem i policją, były etapem przy* gotowawczym   do   urzeczywistnienia tego planu, a Żydzi, uczestniczący w rządzeniu ghettami, wśród których tylu było stronników żabotyńskiego, świadomie z tym planem współpra­cowali, szykując na po wojnie ma' sowę przeniesienie ludności tych ghett do nowego, żydowskiego pań-swa w taki sposób, jak się przewozi „pięćdziesiąt dywizji", oraz przyj­mując, że ludność ta musi „porzucić wszystkie te pozycje", jakie posia­dała przed wojną? Można o tych wszystkich  kwestiach dyskutować.

niedziela, 04 lutego 2007, reakcja

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
www.flickr.com
stefan_kosiewski pod ochroną prawa - unter dem Denkmalschutz * 41- 250 Czeladź, Polen photoset stefan_kosiewski pod ochroną prawa - unter dem Denkmalschutz * 41- 250 Czeladź, Polen photoset
statystyka Sowa Magazyn Europejski

Utwórz swoją wizytówkę